HR-rådgivning: en særlig del af os

Hvad leverer vi?

I forretningsområdet HR-rådgivning leverer vi rådgivningsydelser, som bidrager til professionalisering og forretningsorientering af HR-arbejdet. Konkret leverer vi følgende:

Hvordan leverer vi vores ydelser

Vi leverer vores services på forskellig vis, alt afhængigt hvordan kunden ønsker det. Kundens egne kompetencer og den tid og det budget, som kunden har til rådighed er afgørende herfor. Populært sagt kan vi levere både "selvbyg, medbyg og nøglefærdigt":
 

Rolle

Indhold

Succeskriterier

Faglig coaching/træning af HR-chef, HR-konsu-lenter, ledere eller andre nøgleaktører (selvbygrollen)

Her holder vi os ude i kulissen som "assisterende landstræner". Vi er aldrig synlige for kunderne til "spillerne på banen".

HR-chef eller personerne i fokus vokser i deres rolle og kompetencer.
 

Ekstern HR-partner (medbygrollen)

Her indgår vi både som konsulent og som HR-partner i organisationen. Dvs. vi deltager i beslutningsprocesser, hvor en HR-partner vil være med ved bordet. I øvrigt bidrager vi med det som en konsulent ellers ville gøre.

Evne at smelte ind i kulturen og samtidig sikre fremdrift og professionalisme.
 

Traditionel konsulentrådgivning (nøglefærdigt)

· Levere koncepter, skabeloner mv.
· Tilrettelæggelse og facilitering af kundens arbejdsmøder
· Dokumentation af resultaterne af arbejdsmøderne, udarbejdelse af beslutningsoplæg, kommunikationsmateriale mv.
Forestå hele leverancen og derved frisætte ressourcer hos kunden.