Organisationsdesign/Organisational review

Formål

 1. Design af ny organisationsstruktur
   
 2. Evaluering af hvorvidt organisationsstruktur er designet optimal ift. at realisere de forretningsmæssige mål
   
 3. Evaluering af hvorvidt bemandingen af organisationen udfylder deres roller optimalt ift. at realisere de forretningsmæssige mål

Indhold/metode

 1. Kravspec. til organisationen.
 2. Design af løsning, herunder beskrivelse af de forskellige funktioner m. formål/opgaver mv. og de vigtigste jobprofiler i organisationen.
 • Organisational review:
  Her tages afsæt i organisationsstrukturen - i formåls- og opgave-beskrivelse for hhv. organisatoriske enheder og jobprofiler.

Hvad vi ellers tilbyder