HR-landkortet

HR-Landkortet er et gennemtestet værktøj, som Kompetencemægleren anvender i dialog med den enkelte virksomhed for at få skabt et overblik over, hvor de vigtigste HR-udfordringer befinder sig.

HR-landkortet giver jer et overblik over, hvor I befinder ud fra koordinaterne Kortsigtet operationelt fokus/Langsigtet strategisk fokus og Processer/Mennesker.

Med HR-landkortet får I mulighed for at prioritere indsatsområderne og opnå den for jer ideelle effekt på virksomhedsdriften. Kompetencemægleren bruger således HR-landkortet som analyseværktøj og taler sig sammen med jer frem til, hvilke processer og projekter der vil gavne virksomhedsdriften og jeres fokus mest.

De 14 HR-processer

HR-landkortets 14 hovedpunkter består af en række underliggende processer som vist ovenfor på HR-landkortet. Processerne har varierende tyngde og betydning - alt afhængig af branche, virksomhedstype, markedssituation osv.