HR-foranalyse

Formål

1) Overordnet overblik over de HR-mæssige udfordringer

2) Grundlag for prioritering af yderligere analyse, eller konkrete indsatser

3) Fælles overblik

Indhold/metode

  • 3 trins analysemodel - herunder indgår WiVaX.
  • Analysen gennemføres som en workshop med deltagelse af HR og Topledelse for at skabe fælles billede af udfordringerne.
  • Herefter dokumentation/analyse af workshopresultaterne og til sidst et afrapporteringsmøde.

Hvad vi ellers tilbyder