HR-Performancemåling

Formål

Design af målesystem.

Indhold/metode

  • Opstilling af effektivitets- og resultatkrav for HR-processer mv.
     
  • Identifikation af indikatorer, fastlæggelse af mål og etablering af målesystem med datafangst, rapporteringsmodel mv.

Hvad vi ellers tilbyder