HR-audit

Formål

 1. Klarlægge fremtidig praksis i HR-arbejdet og rollerne i organisationen (HR-afdelingen og linjeledere) (hvis ikke det allerede er gjort i et strategiarbejde)
   
 2. Etablere baseline for fremtidig forbedring af såvel proceseffektivitet som leverancekvalitet
   
 3. Evaluere den aktuelle effektivitet og leveancekvalitet
   
 4. Standardisere praksis på tværs af organisationen
   
 5. Afdække aktuel viden og kompetenceniveau blandt HR-praktikere
   
 6. Forbedre proceseffektivitet og leverancekvalitet I forhold til kernekunderne

Indhold/metode

 • Her tages afsæt i HR-processerne (HR-landkortet) + strategiproces-implementeringsprocessen.
   
 • Der er fokus på både proceseffektivitet (fx gennemløbstid) og kvalitet i leverancerne (fx antal kompetente kandidater til en given stilling - hvis fx vi tænker på rekrutteringsprocessen).
   
 • Proceseffektivitet:
  Både designet af processerne og rollerne belyses. Endvidere belyses hvorvidt processerne følges og rollerne udleves.
   
 • Leverancekvalitet:
  Afdæk kundebehov/krav til leverancerne og mål op imod faktisk leveret.

Hvad vi ellers tilbyder