Analysemetode = sund fornuft

DET DREJER SIG OM PROCESSER
Tandhjul er indbyrdes afhængige af hinanden, for at den samlede mekanik kan fungere. Hvis man drejer på tandhjulet yderst til venstre, skal tandhjulene yderst til højre gerne dreje i samme retning, for at systemet fungerer optimalt.

Oversat til virksomhedssammenhæng er tandhjulene kunder/målgrupper, medarbejdere, it, HR-processer, produktion, bundlinje osv. - kort sagt de processer og funktioner, der karakteriserer en virksomhed.

Processer og funktioner er forskellige fra virksomhed til virksomhed, men fælles for alle virksomheder er, at tandhjulene skal fungere optimalt sammen.

Tandhjulstankegang og dialog
Det er tandhjulstankegangen, der danner grundlag i den nyudviklede analysemetode, som Kompetencemægleren anvender for at identificere og kortlægge jeres HR-problemstillinger. Metoden gør op med vanetænkningen og tilfører jer nye vinkler på forretningsdriften.

Analysen består af en særlig dialog, hvor vi kommer rundt om de ydre og indre faktorer. Disse faktorer har betydning for virksomheden og finder frem til de kendetegn, der beskriver virksomhedens aktuelle situation og viser sammenhæng med HR-indsatsen.

Indre og ydre faktorer
De ydre faktorer er for eksempel markedssituation, kundeadfærd, konkurrentadfærd og lovgivning/offentlighed.

De indre faktorer er for eksempel kundeservice og support, forretningsudvikling og markedsføring, drift og logistik, support og administration, økonomi, teknologi og it, ledelse og unika-care/udvikling.

Identificering og kortlægning
Kompetencemægleren identificerer og kortlægger jeres problemstillinger og mulige indsatsområder inden for 14 afgørende HR-processer og på baggrund af foranalysen udarbejder vi et HR-landkort.