Design af HR-arkitektur

Formål

  1. Skabe sammenhæng mellem forretningsstrategi og HR-indsatsen.
     
  2. Definere ramme, fælles retning og praksis for HR-indsatsen.

Indhold/metode

3 trins analysemodel - herunder indgår WiVaX.

Analysen gennemføres som en workshop med deltagelse af HR og Topledelse for at skabe fælles billede af udfordringerne.

Herefter dokumentation/analyse af workshopresultaterne og til sidst et afrapporteringsmøde.

Hvad vi ellers tilbyder