Jeres udbytte

Der er mærkbare fordele for jer ved at få Kompetencemægleren som samarbejdspartner. I får:

· Kvalificeret sparring om jeres udviklingsbehov.

· En kompetent og erfaren samarbejdspartner, der forpligter sig til at være jeres mand.

· En samarbejdspartner, der både analyserer, iværksætter, koordinerer, skaffer samarbejdspartnere, overvåger processer og følger projekter til dørs.

· Et nyt og anderledes syn på virksomhedsdriftens sammenhæng med de menneskelige ressourcer.

· Hjælp til at finde uudnyttede potentialer, som gemmer sig i virksomheden.

· Hjælp til planlægning, gennemførelse og opfølgning af både enkeltstående udviklingsopgaver og større sammenhængende udviklingsprojekter.

· Adgang til et stærkt leverandørnetværk  af de bedste spidskompetencer på HR-området.