Sådan arbejder vi

Kompetencemægleren  er bindeledet mellem jer og Kompetenceværket. Kompetencemægleren er jeres forlængede arm og handler ud fra jeres interesser. Han identificerer og kortlægger jeres problemstillinger med en foranalyse , der synliggør de mulige indsatsområder inden for 14 afgørende HRM-processer:

Foranalysen munder ud i et HR-landkort, som giver jer et overblik over, hvor I har henholdsvis kortsigtet operationelt fokus og langsigtet strategisk fokus, ligesom kortet også viser jer prioriteringerne i forhold til processer og mennesker.

 

T:  +45 4019 4898 /  +45 4576 4137      Email: tv@kompetencemaegleren.dk       Forskerparken Dr. Neergaards Vej 5A, DK-2970 Hørsholm