Opgavetyper

Vi løser alle slags opgaver inden for HR-området, store som små, ligesom både mindre og større virksomheder kan bruge og have gavn af Kompetenceværket.

Det er jer, der definerer behovet. Det kan dreje sig om
· forandringsledelse og støtte.
· effektivisering.
· tillidsbaseret lean. 
· rekrutteringsopgaver.
· kurser, uddannelse og træning.
· leder- og medarbejderudvikling.
· coaching.
· trivsel og forbedring af arbejdsmiljøet.
· hjælp i forbindelse med medarbejdersamtaler.
· procesoptimering.
· afvikling af medarbejdere.
· strategiudvikling.
· organisationsudvikling.

Klik ind på de enkelte Kompetencepartnere , og se nærmere på deres kompetencer og ydelser.