Kompetenceværkets organisation

Kompetenceværket er et forpligtende, fagligt og kvalitetsbaseret netværk. Netværket repræsenterer via Kompetencepartnere alle væsentlige HR- processer og via leverandører og Samarbejdspartnere relevante omkringliggende forretningsprocesser. Således har netværket den ultimative bredde.

Deltagerne i netværket er virksomheder og enkeltpersoner, som har det til fælles, at de har specifikke kompetencer inden for hvert deres arbejdsfelt. Deltagerne har i deres forretningskoncept valgt at fokusere på få kompetenceområder.

Deltagerne fordeler sig på fire grupper:

  • Kompetencepartnere/ Consultants, der er mindre eller enkeltmands konsulenthuse
  • Kompetencepartnere/ Companies, der er større konsulenthuse
  • Samarbejdspartnere, der er udviklingsinstitutioner eller konsulenthuse i periferien af HR - området.
  • Leverandører til ovennævnte og/eller til slut kunder

Partnere
Kompetenceværket består af en række nøje udvalgte virksomheder, der i alt repræsenterer mere end 400 konsulenter.

Samtlige Kompetencepartnere er udvalgt, fordi de hver især er nogle af dem, der er længst fremme inden for deres faglige felt. De udmærker sig ved altovervejende at have fokus på deres spidskompetencer frem for på brede generalistkvalifikationer. De er desuden alle udvalgt ud fra høje krav om seriøsitet, professionalisme, kvalitet, etik og positive personlige egenskaber.

Koordinering
Kompetenceværket koordineres af Kompetencemægleren.