Vores værdier

Tillid mellem os som Kompetencepartnere og jer som kunder er et afgørende succeskriterium for alt samarbejde og alle processer.

Jeres primære kontaktperson er Kompetencemægleren, og hans rolle er derfor også et betroet hverv, hvor seriøsitet, ordentlighed og professionalisme er afgørende. De samme værdier gælder for alle partnere i Kompetenceværket.

Herudover lægger vi stor vægt på tillid og sympati. Vi tror på, at tillid og sympati er lige så grundlæggende værdier i et vellykket samarbejde som de øvrige værdier. Denne overbevisning og adfærd binder os også sammen i Kompetenceværket og er et afgørende kriterium for os alle som partnere.

Vi deler viden og videreudvikler os

Hver især har vi i kraft af netværksaftalen forpligtet os til at videreudvikle vores spidskompetencer. Vi stræber efter at være de bedste på hver vores felt - og vi ønsker at fastholde og udvikle den position. Samtidig har vi den grundindstilling, at vi hver især fremmer udviklingen bedst i interaktion med andre, og i særlig og systematiseret grad med partnerne i Kompetenceværket.

Kompetencemægleren sørger derfor for informationsudveksling i Kompetencenetværket. Flere gange om året mødes vi til faglig udvikling, hvor vi drøfter udviklingen i samarbejdet og planlægger kursusaktiviteter og vidensdelingsmetoder, der skal holde os forrest i HR-feltet.

På den måde har I garanti for, at vi aldrig går i stå, og at I samarbejder med de fremmeste på feltet.