Torben Vang - Mennesket bag

Min rådgivning er baseret på mange års erfaringer med organisations- og ledelsesudvikling i nogle af Danmarks mest markante virksomheder.

Jeg trækker således på mine erfaringer fra bl.a. posten som direktør og procesejer for Human Ressource i PFA Pension A/S, posten som personale- og lederudviklingschef i Danske Bank A/S og på arbejdet i adskillige faglige netværk og uddannelsesvirksomheder.
 

Efter afsluttet uddannelse fra CBS - Handelshøjskolen i København har jeg blandt andet erhvervet over 20 års solid ledelseserfaring. Her igennem har jeg haft ansvar for ledelses- og medarbejderudvikling samt for strategiske forandringsprocesser, herunder implementering af nye HR-strukturer.

Herudover har jeg bestredet følgende tillidsposter:

  • Formand for Forsikringsakademiets Fagråd for Personlig Kompetenceudvikling fra 1999 - 2005.
  • Medlem af Training Managers Seminar (netværk af forsikringsuddannelsesinstitutioner og uddannelsesledere fra 17 europæiske lande)
  • Medlem af Garuda Vismænd
  • Medlem af High Performance Institutes Tænketank
  • Medlem af Kompetencerådet (var med til at stifte det under Mandag Morgen i 1996)
  • Repræsentantskabsmedlem af Finanssektorens Arbejdsgiverforening, samt medlem af Personale-chefudvalget.
  • Medlem af forskellige faglige og personlige netværk
  • Tilknyttet Niels Brocks merkonomstudium som underviser i perioden 1984 - 1998.
  • Censor og medlem af Undervisningsministeriets Eksamenskommission.
  • Bestyrelsesarbejde: Bestyrelsesmedlem i to konsulenthuse, i foreninger samt i Teatertapperiet A/S.

Wiva Group. Dr. Neergaardsvej 5 A, 2970 Hørsholm. Telefon: 4576 4137. www: wiva.dk