Virksomhedens historie

Human Capital Group blev etableret i april 2003 ud fra ønsket om at skabe et seriøst alternativ til de førende executive searchselskaber, hvorfra partnerkredsen har deres erfaring. Denne erfaring er understøttet af viden gennem uddannelse og/eller arbejde i tilknytning til de respektive fagområder Human Capital Group arbejder med.

Det faglige grundlag er desuden styrket gennem:

  • Bestyrelsesarbejder
  • Vejleder og underviser på danske videregående uddannelsesinstitutioner
  • Forskellige faglige og personlige netværk.

Gennem et seriøst og kvalitativt arbejde over lang tid, med respekt for både kunder og kandidater, har Human Capital Group udviklet sig til at arbejde med størstedelen af de betydende danske virksom-heder, såvel børs-, som unoterede. En fortsat stræben efter høj etik i relationer til kunder og kandidater er et grundelement i det daglige arbejde.

Særegent for Human Capital Group er et servicekoncept med fuld indsigt, herunder løbende rapporteringer og involvering af kunden i processen. Træfsikkerheden i den enkelte ansættelse, dels for kunden men også for kandidaten, øges bl.a. gennem brug af kompetencevurderingsværktøjet LedelsesSimulatoren ®.

Human Capital Group Scandinavia. Ahlmanns Allé 2, st., 2900 Hellerup. Telefon: 7024 1200. 
www: hcg.dk. Mail: info@hcg.dk.