Cases/referencer

Case 1 

Opgaven bestod i etablering af en ny virksomhed, som ønskede at basere sin forretning på principperne i lean og en høj grad af it-understøttede processer. Udgangspunktet var derfor at designe de forretningsprocesser, som var nødvendige for at kunne opfylde missionen og strategien der var fastlagt. Til understøttelse af denne opgave udviklede vi en metode til kortlægning og dokumentation af forretningsprocesserne. 

Opgaven med at kortlægge og dokumentere processerne blev gennemført i samarbejde med virksomhedens nøglemedarbejdere i en række workshops, hvor processerne undervejs blev modnet og nedbrudt til et niveau der gjorde det muligt at udlede krav og ønsker til den underliggende it-løsning. Undervejs i forløbet blev metoden til kortlægning og dokumentation af forretningsprocesserne tilpasset, så den opfyldte alle interessenters krav. 

På baggrund af de dokumenterede processer blev der udarbejdet et kravgrundlag til design af it-systemerne samt en test-strategi med tilhørende test scenarier og test cases. 

Fremgangsmåden med involvering af medarbejderne, resulterede i en højere grad af procestænkning og forståelse af lean principperne i organisationen og en klar kobling mellem forretning og it i projektet. 


Case 2 

Virksomheden havde gennem flere år oplevet en stigning i omsætningen, mens resultatet forblev det samme år efter år. Ledelsen besluttede derfor at få hjælp til en grundig kortlægning af forretningsprocesserne med fokus på as-is situationen, således at der blev skabt et tydeligt billede af hvordan virksomheden arbejdede. Kortlægningen af forretningsprocesserne blev gennemført af Dcide i samarbejde med virksomhedens medarbejdere i de forskellige områder og dokumenteret på en måde så beskrivelserne efterfølgende kunne danne grundlaget for et nyt kvalitetsledelsessystem. 

Med udgangspunkt i de dokumenterede processer, blev der gennemført workshops hvor fokus var på at identificere spild i fremstillingsprocessen. Spildet blev kategoriseret i spildtyper og prioriteret i forhold til indsats og effekt og fremlagt til virksomhedens ledelse som grundlag for beslutning om forbedringsinitiativer. 

Dcide ApS. Høedvej 53, 4450 Jyderup. Telefon: +45 6067 0910. www: dcide.dk. Mail: info@dcide.dk