Cases/referencer

Erfaren direktør til turnaround af virksomhed
En virksomhed havde behov for en total turnaround. Bestyrelsen valgte en Interim Direktør med de helt specifikke kompetencer til denne situation. En Interim Direktør som havde gennemført lignende opgaver tidligere og derfor hurtigt kunne tage de nødvendige beslutninger.

Effektiv flytning af produktion til udlandet
En virksomhed havde besluttet at flytte produktionen til et land med et mere attraktivt omkostningsniveau. En Interim Manager med stor kompetence på området og med relevant erfaring fra det pågældende land kunne på 3 - 4 måneder planlægge og starte projektet op. Virksomheden undgik at bevæge sig ud i ukendt territorium, da Interim Manageren havde prøvet det før. Samtidig belastede processen kun den daglige ledelse i begrænset omfang.

Cash Management med umiddelbar effekt.
En virksomhed ønskede at reducere kapitalbindingen. En projektleder, med dybdekompetence inden for cash management, gennemførte et projekt, som omgående dag 1 reducerede kapitalbindingen og etablerede samtidig nye sikre processer for en bedre fremtidig håndtering af cash management i virksomheden.

Nedlukning af forretningsområde med bedst muligt resultat
En virksomhed ville trække sig ud af et forretningsområde. En Interim Manager kan koncentrere sig om denne klart definerede afviklingsopgave og dermed være mere motiveret og skabe et bedre resultat af ændringen.

Executive assistant til aflastning af overbebyrdet adm. direktør.
En overbebyrdet adm. direktør havde ved en direktørkollegas opsigelse været nødt til at overtage dennes arbejdsopgaver. Direktøren fik luft i arbejdet og tid til sine egne opgaver ved at engagere en Interim Executive Assistant med en speciel specifik kompetence, som muliggjorde at den adm. direktør kunne overgive et antal tidskrævende opgaver til Interim Manageren.

Umiddelbar erstatning for en direktør, som skulle siges op
En virksomhed havde besluttet at opsige en direktør, da han ikke fungerede tilfredsstillende. Rekrutteringen af en ny direktør kunne tage op til 6 måneder. For at undgå usikkerhed og sikre momentum i virksomheden valgte virksomheden at indsætte en positivt overkvali-ficeret Interim Manager, som kunne overtage ledelsesansvaret øjeblikkeligt, indtil den nye direktør var på plads.

Forretningsorienteret valg og effektiv implementering af nyt IT system
En virksomhed ønskede at implementere et nyt dokumentstyrings-system. En Interim Manager med kompetence inden for administrative processer og IT blev valgt. Denne projektleder gennemførte projektet fra analyse af behov, specifikation, leverandørstyring og implementering til træning af medarbejdere. Ved at vælge en neutral Interim Manager med tidligere erfaring inden for området gjorde virksomheden sig uafhængig af leverandører på området, og fik valgt et system som var optimalt til virksomheden og dets processer. Foruden en mere forretningsorienteret løsning var omkostningen under halvdelen af prisen for en projektleder fra et konsulenthus.

Effektivisering af en afdeling for at undgå nyansættelse
En virksomhed undgik nyansættelse af en souschef i en afdeling ved at benytte en Interim projektleder, som gennemgik og effektiviserede arbejdsprocesserne i afdelingen. Samtidig etableredes et Intranet for afdelingen med et antal hjælpefunktioner, som væsentligt forenklede arbejdet.

Implementering af et nyt økonomisystem
En virksomhed brugte en Interim Manager som projektleder til at forestå implementeringen af et nyt IT økonomisystem. Den midlertidige projektleder kombinerede god økonomi- og forretningsforståelse med erfaring fra tidligere implementering af nye økonomisystemer.

Etablering ny HR organisation
En virksomhed var vokset så stor, at det var nødvendigt at etablere en professionel HR funktion med HR-strategi, HR-processer og HR- leder. Virksomheden valgte en overkvalificeret HR Manager på Interim basis, som på fire måneder etablerede funktionen, hvorefter en mindre omkostningstung HR-ansvarlig kunne overtage ansvaret med begrænset ekstern assistance.

Turnaround af IT-afdeling
En virksomhed havde en mindre servicevenlig IT-organisation, ustabil drift, demotiverede medarbejdere og almen irritation fra brugerne af IT afdelingen. En overkvalificeret Interim Manager gennemførte på 8 måneder en total turnaround af afdelingen, med ny organisation, ny kompetenceudvikling, delvis nye medarbejdere og nye processer.

Outsourcing af logistik og lagerfunktion
En virksomhed, som ønskede at øge professionalismen i sine leverancer til kunderne, mindske omkostningerne og forbedre leveringsevnen, ansatte en Interim Manager med stor kompetence inden for Supply Chain. Denne midlertidige projektleder anbefalede og forestod outsourcing af lager og distribution til en specialist inden for området, baseret på erfaringer fra lignende projekter.

Salgscoach i stedet for traditionel salgstræning
En virksomhed ønskede at forbedre salgstræningen og skabe en mere vedvarende effekt af forandret adfærd. Virksomheden tilknyttede en Interim salgs coach, som arbejdede med salgsorganisationen, individuelt og i teams. Trænede og coachede sælgerne og lavede sambesøg med dem, indtil den nye forbedrede adfærd var implementeret forankret. Resultatet blev et vedvarende forbedret salg efter 5 intense måneder til en væsentlig lavere omkostning end ved et eksternt salgskursus.

Reduktion af stigende forsikringsomkostninger
En virksomhed ønskede at stoppe eskaleringen i forsikrings-omkostningerne. Man ansatte en Interim Manager i 3 måneder med speciale i "Risk Management". Denne Interim Manager udarbejdede risikoanalyser, dels inden for brand, kriminalitet, svindel og hærværk, dels på bygninger og fast inventar, og dels på virksomhedens medarbejdere og særligt inden for IT området. Med udgangspunkt i disse risikoanalyser gennemførte virksomheden et antal tiltag som grundlag for en fornyet forhandling med forsikringsselskabet og dermed reducerede forsikringsomkostninger.

Forbedring af IT-arbejdsprocesserne, forretningsorientret valg og effektiv implementering af nyt IT system
En virksomhed ønskede at implementere et nyt dokumentstyringssystem. En Interim Manager med kompetence inden for administrative processer og IT blev valgt. Denne projektleder gennemførte projektet fra analyse af behov, specifikation, leverandørstyring og implementering til træning af medarbejdere. Ved at vælge en neutral Interim Manager med tidligere erfaring inden for området gjorde virksomheden sig uafhængig af leverandører på området, og fik valgt et system som var optimalt til virksomheden og des processer. Foruden en mere forretingsorienteret løsning varO omkostningen var under halvdelen af prisen for en projektleder fra et konsulenthus.

Markedsanalyse som grundlag for øget salg
En virksomhed ønskede at kortlægge markedet kombineret med en kunde- og konkurrentanalyse og efterfølgende kundetilfredshedsmåling for at få et sikkert billede af styrker og svagheder. En Interim manager gennemførte analysen i tæt samarbejde med virksomhedens faste medarbejdere som alternativ til en dyrere konsulentløsning.

Nexus Interim Management. Kompagnistræde 13, 3. sal 1208 København K. Telefon: 70226555. 
www: nexus-interim.dk. mail: info@nexus-interim.dk