Cases/referencer

Case 1

En dansk virksomhed med + 500 medarbejdere indser, at der er brug for effektivisering af HR processerne - især processen omkring rekruttering. HR direktøren ønsker samtidig, at HR afdelingen skal profilere sig kraftigere internt i virksomheden, og at HR skal tage større ansvar ifm. rekruttering.

Bizcon bliver tilknyttet som procesarkitekter og som sparringspartner for HR. Rekrutteringsprocessen (as/is) viser sig efter en grundig kortlægning at være særdeles ineffektiv med utallige ansvarsskift, store krav til koordinering og uklar fordeling af ansvar og opgaver.

Et udvalg af virksomhedens ledere tilknyttes projektet. Bizcon og HR afdelingen opstiller krav og behov til fremtidens rekrutteringsproces. Umiddelbart skal løsningen foretages indenfor eksisterende rammer, dvs. uden investering i fx nyt IT system, som kunne understøtte rekrutteringsprocessen.

Flere to be procesforslag blev udarbejdet, og efter grundige faktuelle overvejelser valgte HR afdelingen i samarbejde med virksomhedens ledere fremtidens rekrutterringsproces ud fra parametre såsom gennemløbstid, antal ansvarsskift, fordeling af ansvar etc.

Den nye HR proces blev implementeret, og resultatet blev en rekrutteringsproces med 60% færre ansvarsskift og en reduktion i gennemløbstid på 50%. Hele projektforløbet blev gennnemført via Bizcon's projektmodel Fast Impact og tog 8 uger fra projektstart til implementering. Rekrutteringsprocessen blev efter 6 mdr. drift evalueret, og blev efter ledergruppens oplæg yderligere trimmet.


Case 2

En virksomhed har gennem fusioner og opkøb oplevet en meget kraftig vækst, hvilket har medført en markant udvidelse af medarbejderstaben. Samtidig er mange af virksomhedens processer og forretningsgange baseret på løsninger lavet i ERP-systemet SAP, og virksomheden har et stort SAP-kompetencecenter i IT afdelingen.

IT afdelingen har dog svært ved at få medarbejderne til at udnytte potentialet i SAP, og har på den baggrund henvendt sig til HR afdelingen for at udvikle metoder til bl.a. at styre information til medarbejderne omkring funktionalitet i SAP på en konstruktiv og effektiv måde.

HR afdelingen kontakter derefter Bizcon for gennem sparring at udvikle processer og implementeringsmetoder, der effektivt binder bro mellem IT-verden og forretningsprocesserne, så medarbejderne i større grad kan udnytte SAP løsningens muligheder og funktionalitet.

Bizcon – Procesarkitekterne. Korskildelund 6, 2670 Greve. Telefon: 4485 1444. www: bizcon.dk