Cases/referencer

En stor fremstillingsvirksomhed oplever en del konflikter mellem virksomhed og medarbejdere. Der er i særdeleshed stor utilfredshed blandt medarbejderne med fordelingen af de individuelle lønstigninger.

GKA Løndesign tilknyttes som konsulent til en arbejdsgruppe med henblik på at udarbejde en ny løndannelse og et nyt lønsystem.
Efter en erfaringsopsamling over forskellige lønsystemer og besøg på andre virksomheder, blev arbejdsgruppen enige om selv at ville udvikle sin egen fremtidssikrede løndannelse.

Diskussionerne i arbejdsgruppen afdækkede:

  • Medarbejdernes utilfredshed med fordelingen af de individuelle lønstigninger bundede først og fremmest i en usikkerhed om, ud fra hvilke overvejelser og præmisser lønstigningerne blev fordelt
  • Der var en grundlæggende enighed om at lønnen for den enkelte medarbejder skulle afspejle jobindhold og personlig indsats
  • Der var ligeledes enighed om at det skulle være meget tydeligt hvad der blev givet løn - og mere i løn - for
  • Der var adskillige eksempler på uhensigtsmæssig lederadfærd i forbindelse med løndannelsen

Arbejdsgruppen beskrev en fælles vision om en fremtidig løndannelse og et nyt lønsystem.
Efterfølgende blev løndannelsesproces og lønsystem udviklet, og afslutningsvist blev der forhandlet og indgået en fælles aftale. Hovedpunkter:

  • En helt ny løndannelse og nyt løndesign med udgangspunkt i virksomhed og medarbejdere
  • Alle ledere blev grundigt trænet i anvendelsen af lønsystemet, de værktøjer der anvendes, samt politikker og værdisæt, og ordentlig kommunikation af arbejdsmæssige resultater
  • Der blev udviklet en performancedialog, der bliver gennemført i forbindelse med udviklingssamtale og løndialog
  • Virksomheden udmelder tydeligt hvilke mål og performance-parametre der særlig lægges vægt på i en given periode

Resultatet af processen var, at der blev etableret en løndannelse og et lønsystem, som både medarbejdere og virksomhed er meget tilfredse med. Fordi det var en fælles proces med fælles ejerskab, mellem virksomhed og tillidsrepræsentanter, og resultatet var en succes, medførte dette både et langt lavere konfliktniveau generelt, og i særdeleshed et langt mere positivt og udviklende samarbejde i virksomheden.

Løndesign.dk. Peblingedosseringen 36, 3. 2200 København N. Telefon: 2612 0518. www:loendesign.dk