Cases/referencer

En finansiel virksomhed med over 2.000 medarbejdere kontakter ADEO, idet virksomheden ønsker at sætte fokus på salg. Gennem en indgående dialog og analyse bliver det klart, at der er nødvendigt, at hver medarbejder og hvert team sammen får ejerskab til at styrke salget og ønsker at gøre en kvalificeret indsats i den retning.

Instruktioner fra ledelsen og PowerPoints vil ikke være nok her.
Det bliver tydeligt, at der er behov for, at alle medarbejdere involveres lokalt. Hvert team bør guides gennem en anerkendende og løsningsfokuseret dialog i deres team om, hvad der allerede sælger hos dem og hvad de kan gøre bedre. Kun ved at involvere alle på denne måde kan der skabes der ejerskab bag en fælles indsats for salget. Alt dette skal ske samtidigt i hele virksomheden for at fokusere maksimalt.

ADEO gennemfører interviews med medarbejdere på tværs af virksomheden og tilpasser sit dialogværktøj Values Interweave™ til formålet. En gruppe af HR-medarbejdere uddannes til superbrugere, og virksomhedens ledere samles i teams og anvender værktøjet. Lederne mærker på egen krop, hvordan Values Interweave™ guider dem gennem en dialog, hvor de selv tager ansvar for at fokusere på salget og bliver engagerede i at gøre en indsats for det.

Lederne tager derefter værktøjet ud til deres medarbejdere og bruger det dér. På denne måde får alle medarbejdere inden for en måned talt sammen og fokuseret på salg - uden at det bliver tvunget ned over dem. Løsningerne vokser derimod frem lokalt i den dialog, som værktøjet faciliterer. Det er noget, der kan mærkes på bundlinien!

ADEO . Sauntesvej 13, 2820 Gentofte . Telefon: +45  2857 5152. www: adeo.dk