Cases/referencer

AWUdvikling coacher på 3. år ledere inden for det offentlige. Nogle af lederne fortæller her hvad coaching giver dem:

"Jeg startede som ny leder uden ledelseserfaring d. 1/9-2009 og var noget usikker på min egen ledelsesstil. Coach tilbuddet var derfor en kærkommen gave og giver mig:

 • Indsigt i handlemønstre hos mig selv og andre
 • Overskud og energi i hverdagen da jeg får gode teknikker at handle efter
 • Udvikling af egen praksis og dermed andres
 • Ro og glæde i mit liv, fordi jeg ved jeg kan
 • Det er et fremadrettet redskab
 • Det er målrettet og bliver altid vedkommende
 • Jeg vokser med opgaven".


"Coaching gør mig til en bedre leder, fordi det understøtter en reflekterende tilgang til egen ledelse. Dermed bliver min ledelsesstil mere nuanceret .I forhold til stress har jeg helt konkret arbejdet med dette til coaching et par gange, og det har været rigtig godt. Særlig fordi jeg dels har fået konkrete værktøjer, og dels en bedre indsigt i at håndtere egen stress".
"At komme til coaching er for mig med til at:

 • Skabe fokus på det der er komplekst og uoverskueligt lige nu.
 • Generere nye ideer, tanker og løsningsmuligheder i jobbet
 • Gør mig til en bedre leder for mit personale
 • Gør mig til en god kollega, der er bedre til at sparre og få andre til at finde deres ressourcer og muligheder i deres job
 • En coachtime giver energi og lyst til at fortsætte "det gode arbejde"


AWUdvikling har modtaget følgende tilbagemelding fra en direktør i en stor finansiel virksomhed:

"Undertegnede har deltaget i et coachforløb med seancer hos AWUdvikling.
Disse seancer har på alle måder levet op til mine forventninger og har til fulde bidraget til min egen udvikling som leder i en organisation under store forandringer".

AWUdvikling. www: awu.dk