Cases/referencer

I sensommeren 2005 faldt aftalen om en sammenlægning af Maersk Air A/S og Sterling Airlines A/S på plads. Det sendte virksomhederne ud i en lang proces, hvor 115 medarbejdere skulle opsiges, og hele den nye organisation skulle finde sig til rette. Sterling og Maersk valgte allerede fra starten at søge ekstern rådgivning til håndtering af hele opsigelsesprocessen for på den måde at yde bedst mulig bistand til de afgående medarbejdere.
Den overordnede målsætning i den forbindelse var at tage et socialt ansvar!

30.juni 2005: Offentliggørelsen!
Et eventuelt salg af Maersk Air til Fons Eignarhaldsfélag hf, der i forvejen ejer Sterling, offentliggøres, og forud venter der nogle travle måneder med mange overvejelser over, hvordan en så vanskelig forandringsproces gribes an. Allerede i juli måned kommer AS3 Outplacement ind i billedet som ekstern sparringspartner og er herefter med på sidelinjen. Der bliver hurtigt udarbejdet en tidsplan, der skal hjælpe til at strukturere processen, og planlægningen af opsigelsesforløbet bliver sat i værk.

7. september 2005: Hvad er transitioner?
Forberedelsen af de kommende opsigelser intensiveres, og der tages beslutning om, at det så vidt som muligt er egen leder, der forestår opsigelsen. Alle ledere kommer på kurset "Den vanskelige dialog", der skal give dem redskaber til at klare de svære samtaler med medarbejderne, og de ledere, der senere skal foretage opsigelserne, kommer ligeledes på kurset "En værdig opsigelse".

Samtidig deltager medarbejderrepræsentanterne på et seminar, hvor de får en grundig indføring i hvilke reaktionsmønstre, en opsigelse kan fremkalde - "Transitioner".

Formålet er at klæde dem på til bedst muligt at kunne støtte deres kollegaer gennem forandringsprocessen.

13. september 2005: Handelen falder på plads - planlægning og ventetid!
Tiden efter sammenlægningen er præget af på den ene side masser af planlægnings- og forberedelsesarbejde for ledelsen og på den anden side ventetid for medarbejderne frem til opsigelsesdagen. Der laves en pakke til hver mellemleder med alt fra "optaget" skilte til døren til drejebog med bl.a. FAQ til brug i samtalesituationen. Der forberedes ned til mindste detalje!

Datoen for opsigelserne meldes ud, så alle medarbejdere ved, at den dag har de en afklaring i forhold til fremtiden i det nye Sterling. Generelt opleves der i perioden en utryghed, og nogle føler sig handlingslammede pga. uvisheden.

28. september 2005: Opsigelsesdagen!
En væsentlig del af planlægningen har været at sikre, at alle opsigelser foregår på denne dag, og at der bliver givet samme begrundelser og information til medarbejderne. Sidst på dagen efter samtalerne er overståede kalder alle lederne deres medarbejdere sammen som et tegn på, at opsigelsesrunden er slut.

Allerede fra de første samtaler starter om morgenen, sidder der en rådgiver fra AS3 Outplacement klar som en støtte for de opsagte medarbejdere, der har behov for at tale med en udenforstående eller har brug for at få svar på nogle spørgsmål.
Det er på denne dag, flere måneders grundige forberedelser skal stå deres prøve!

15. maj 2006: Hvad har vi lært?
HR- konsulent hos Sterling Marianne Krabbe Heldgaard fortæller om den lange proces, der endnu ikke er afsluttet. Det er stadig en udfordring for Sterling, at integrere de to forskellige virksomhedskulturer fra henholdsvis Maersk og det gamle Sterling i én ny virksomhed.

Hos Sterling blev målsætningen om, at gennemføre forløbet så værdigt som muligt og tage et socialt ansvar i høj grad opfyldt. Stort set alle de opsagte medarbejdere benyttede sig af tilbuddet om et outplacement forløb hos AS3, og tallene i dag viser, at mere end 95 % af de, der blev sagt op, er afklarede omkring deres fremtid på arbejdsmarkedet.

Hele Sterlings proces tegner et tydeligt billede af, at det ofte ikke er nok blot at fokusere på dén ene dag opsigelserne finder sted, men at det kræver et stort stykke arbejde både før og efter, hvis det skal foregå så værdigt som muligt, og hvis virksomheden skal formå at tage det sociale ansvar, der var Sterlings målsætning for processen!

AS3 Outplacement. Fanøgade 15,  2100 København Ø. Telefon: +45 46 94 77 00   www:as3outplacement.dk