Wivas mission

Wiva ønsker er at frigøre menneskers effektivitet og engagement som et middel til at opnå bedre resultater for virksomheden på kort og på langt sigt.

Det centrale hensyn er virksomhedens tarv og styrke - og dette hensyn tilgodeses bedst ved at skabe en alliance mellem virksomhed og medarbejdere.

Gennem objektiv analyse, troværdig rådgivning og handlingsorienterede værktøjer skaber vi de bedste sammenhængende løsninger.

Wiva har fokus på sund fornuft og løsninger, der støtter op om de forretningsmæssige mål.

Wiva Group. Dr. Neergaardsvej 5 A, 2970 Hørsholm. Telefon: 4576 4137. www: wiva.dk