Værdigrundlag

Idégrundlag
Alle virksomheder og organisationer har et behov for at styre deres forretningsprocesser, for at kunne levere de resultater som deres kunder forventer. Bizcon - procesarkitekterne skaber værdi for kunden via kortlægning, analyse og effektivisering af disse forretningsprocesser. Vi hjælper vores kunder til mere effektive forretningsmodeller. Bizcon skaber robuste forretningssystemer, som understøtter virksomhedens forretningsmodel, og som skaber varig værdi for kunderne.

Procesarkitekter
Den bærende tanke i Bizcon er at fokusere på virksomheders forretningsprocesser og sikre en fortsat værdiskabelse via en vedvarende procesorientering. Vores mangeårige erfaring med forretningsprocesser på alle niveauer, i mange typer virksomheder, gør Bizcon i stand til at forstå kundernes behov - og dermed sikre robuste og funktionelle løsninger. Effektive processer - bedre bundlinie! Vi hjælper vores kunder med at gøre det, de er gode til - endnu bedre.

De erfarne konsulenter hos Bizcon har arbejdet med effektivisering af forretningsprocesser i mere end 10 år i mange forskellige typer organisationer.

Bizcon – Procesarkitekterne. Korskildelund 6, 2670 Greve. Telefon: 4485 1444. www: bizcon.dk