Værdigrundlag

God ledelse indebærer en respekt for medarbejderne og deres forskellighed. Et godt løndesign tager udgangspunkt i den konkrete virksomhed/organisation og dens medarbejdere og en god løndannelse indebærer en klarhed og synlighed om hvad der gives løn for. Løndannelse understøttes af en professionel gennemført performance- og løndialog i respekt for den enkelte.

Vores udgangspunkt er et helhedssyn på virksomheden og human ressource processerne. Løndannelsen skal ske med udgangspunkt i den forretningsmæssige værdiskabelse og samtidig understøtte kompetenceudvikling og personlig motivation. En god løsning er effektiv i forhold til overordnede målsætninger, konsistent i sit indhold og legitim i forholdet mellem leder og medarbejder.

Løndesign.dk. Peblingedosseringen 36, 3. 2200 København N. Telefon: 2612 0518. www:loendesign.dk