Spidskompetencer

Dcide deltager i Kompetenceværket som Preferred Partner med specifikke kompetencer inden for følgende områder: 


Forandringsledelse

 • Identifikation af forandringer
 • Planlægning og gennemførelse af forandringer
 • Organisationsdesign og organisationsudvikling
 • Analyse af forandringsparathed
 • Problemløsninger
 • Forandringsmetoder og værktøjer
 • Medarbejderinvolvering
 • Ledelsessparring
 • Uddannelse af forandringsagenter

Procesledelse

 • Proces design og procesbeskrivelser
 • Optimering af forretningsprocesser (lean, BPR)
 • Identifikation og eliminering af spild i processer
 • Specifikation af krav til kompetencer, ressourcer og it-systemer med udgangspunkt i forretningsprocesser
 • Analyse af processer
 • Måling af processer
 • Ledelsessparring
 • Metodeudvikling

Dcide ApS. Høedvej 53, 4450 Jyderup. Telefon: +45 6067 0910. www: dcide.dk. Mail: info@dcide.dk