Spidskompetencer

Bizcon - procesarkitekterne er aktiv i Kompetenceværket som Preferred Partner med specifikke kompetencer inden for følgende procesområder:

Planlægning af HRM-indsatsen

 • Beskrivelse af HRM-processer
 • opbygge og designe HRM-scorecard
 • Ressourceplanlægning inkl. normeringssystemer

Organisationsdesign & -udvikling

 • Ledelsessparring
 • Organisationsanalyse og -måling
 • Procesbeskrivelser
 • Organisationsbeskrivelse/-diagrammer
 • Job-analyser og job-design

Samtidig medvirker Bizcon - procesarkitekterne aktivt som Quality Partner på følgende procesområder:

Forandringsledelse

 • Måling af forandringsbehov og forandringsberedthed
 • Forandringsmetoder og -værktøjer
 • Forandringsplaner (fx. Mobiliseringsfasen)
 • Ledelsessupport & Medarbejderinvolvering
  Opfølgnings- og evalueringsværktøjer

Performance Måling & - Dialog

 • Præstationsmålinger og -vurderinger
 • Effektmålinger
 • Kunde- og medarbejdertilfredshedsmålinger

Administration & Systemunderstøttelse

 • Personalesystemer
 • Informationssystemer
 • Håndtering af medarbejderadministration

Bizcon – Procesarkitekterne. Korskildelund 6, 2670 Greve. Telefon: 4485 1444. www: bizcon.dk