Spidskompetencer

GKA Løndesign er Preferred Partner i Kompetenceværket inden for følgende procesområder:

Løn & Benefits

  • Løndesign. Design af centrale processer omkring løndannelsen, herunder lønsystem, resultatløn og bonusordninger, løndialog, samt løndannelsens sammenhæng med øvrige processer.
  • Lederuddannelse. Strategisk kommunikation og værdigrundlag, performance management, målnedbrydning, kompetenceudvikling, motivation og dialog.
  • Lønanalyse. Analyse af eksisterende lønninger og struktur, den samfundsmæssige løndannelse, konfliktområder, lønfordeling og spredning, joblønsstrukturer.
  • Markedpricing.
     

Forhandlinger og aftalegrundlag

  • Forhandling og håndtering af aftaler og overenskomster. Lovgivning, ansættelsesret og relationer mellem arbejdsmarkedets parter.
  • Konflikthåndtering, rådgivning og procesbistand ved komplicerede forhandlingsforløb. Samarbejdsudvalg og tillidsrelationer. Forandringsledelse og håndtering af strategiskift.
  • Tillid, tilfredshed og dialog. Klargøring af de ledelsesmæssige rammer, legitimitet og forankring af aftaler og strategier.

GKA løndesign udøver en omfattende kursusvirksomhed indenfor emner som virksomhedsøkonomi, arbejdsmarkedspolitik, løn og belønning, lederrollen og meget mere. Vi udfører desuden adhoc analyser af løn og HR-relaterede processer.

Løndesign.dk. Peblingedosseringen 36, 3. 2200 København N. Telefon: 2612 0518. www:loendesign.dk