Vores Vision

AWUdvikling vil gennem bevidsthed, motivation og handling fremme udvikling, trivsel og effektivitet samt mindske sygefravær og stress.

Vi vil være virksomhedens fast tilknyttede eksterne samarbejdspartner, der står til rådighed med individuelle udviklingssamtaler for ledere og medarbejdere samt er aktør i forbindelse med større organisatoriske udviklingsprocesser.

AWUdvikling. www: awu.dk