Spidskompetencer

Vi tilbyder ledelsesrådgivning/-sparring til virksomheder som står overfor organisationsforandringer fx i form af virksomhedsfusioner, udflytning af produktion til udlandet eller generelle justeringer af organisationen, med deraf følgende ændringer i jobfunktioner.

Vi tilbyder professionel, individuel jobrådgivning til ledere og medarbejdere på alle niveauer fra alle brancher.

Vores kernekompetencer er således at kunne rådgive virksomheder til at kunne varetage deres sociale ansvar bedst muligt og på baggrund af den pågældende virksomheds situation, værdier og rammer at kunne skræddersy forløb til den enkelte kandidat

AS3 Outplacement. Fanøgade 15,  2100 København Ø. Telefon: +45 46 94 77 00   www:as3outplacement.dk