Virksomhedsprofil

Dcide er en konsulentvirksomhed, der har fokus på anvendelsen af procesledelse som et strategisk værktøj i forbindelse med etablering og udvikling af virksomheder - vi kalder det Procestænkning.

Når en virksomhed anvender procestænkning, betyder det at beslutninger kan træffes på grundlag af fakta. Procestænkning betyder også at der bliver en rød tråd fra strategier og mål, gennem de implementerede processer til de opnåede resultat og at det bliver lettere at identificere eventuelt spild i processerne.

Dcide leverer ydelser inden for nedenstående områder:
· Kortlægning og dokumentation af forretningsprocesser
· Beskrivelse af arbejdsgange
· Udvikling og effektivisering af eksisterende processer og arbejdsgange
· Implementering af nye processer
· Uddannelse af procespraktikere og leanagenter
· Implementering af leanprincipper og lean værktøjer
· Kravspecificering af it-systemer
· Kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemer
· Organisationsudvikling

Dcide ApS. Høedvej 53, 4450 Jyderup. Telefon: +45 6067 0910. www: dcide.dk. Mail: info@dcide.dk