Virksomhedsprofil

ADEO udvikler brætspil, der giver drivkraft og resultater i organisationer.

ADEO er til for at give moderne virksomheder succes med deres organisatoriske udvikling. Det gør vi ved at udvikle og forsyne vores kunder med konkrete og let anvendelige værktøjer. Værktøjer der gør organisatoriske forandringer til noget, der involverer og engagerer medarbejderne, og som - derfor - også fører til noget.

Vores mål er at sikre succesrige processer i forbindelse med værdiforankring, salgsudvikling, fusioner, ledelsesudvikling, organisationsudvikling m.m. Vi tror på, at det optimale udbytte afhænger af, hvorvidt processerne er forankret helt ud i de enkelte medarbejdernes daglige handlinger.

Vores spil og værktøjer gør det muligt at implementere ledelsens strategiske visioner inden for de snævre tidsrammer, der ofte er til stede og under hensyntagen til knappe budgetter, som altid er en forudsætning for organisationsudvikling, samt med få interne eller eksterne konsulenter.

Det er tilfældet, fordi spil i sammenligning med mere traditionelle metoder i langt højere grad involverer, stimulerer og aktiverer medarbejderne. Og det er i dag en helt afgørende forudsætning for, at organisatoriske forandringer kan finde sted og blive forankret i de daglige handlinger. Alle spil resulterer i konkrete handlingsplaner

ADEO . Sauntesvej 13, 2820 Gentofte . Telefon: +45  2857 5152. www: adeo.dk