Virksomhedsprofil

AS3 Outplacement har siden 1989 arbejdet med og specialiseret sig i at støtte virksomheder, organisationer og medarbejdere gennem forandringer opstået som følge af opsigelser. Vi er en af de førende Outplacement-virksomheder i Danmark med kontorer geografisk spredt ud over landet.

AS3 Outplacement samarbejder med en bred vifte af offentlige og private virksomheder
For de fleste er det at opsige en medarbejder en ubehagelig opgave, uanset om der er tale om enkelt opsigelser eller en større opsigelsesrunde. AS3 Outplacement støtter virksomheder og organisationer i at påtage sig et socialt ansvar og håndtere opsigelser og genplaceringer på en værdig og respektfuld måde. Vi støtter ofte både før, under og efter opsigelserne har fundet sted.
De enkelte rådgivningspakker bliver tilpasset fra situation til situation, så de passer til den enkelte virksomhed og deres medarbejdere. Gennem vores søsterselskaber i de øvrige nordiske lande, kan vi løse opgaver på tværs af landegrænserne tilpasset de enkelte landes specifikke forhold.

AS3 Outplacement rådgiver ledere og medarbejdere på alle niveauer og fra alle brancher
For de fleste mennesker betyder en opsigelse stor usikkerhed om, hvad fremtiden skal bringe. I AS3 Outplacement tager vi udgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov. Vi tror på, at ansvaret ligger hos den opsagte selv, men vi støtter og vejleder hen mod den nye fremtid.

Vi anser matchet mellem den opsagte og rådgiveren for at være helt afgørende, og vores brede rådgiverstab gør, at vi er i stand til at matche den enkelte kandidat uanset alder og baggrund.

AS3 Outplacement. Fanøgade 15,  2100 København Ø. Telefon: +45 46 94 77 00   www: as3outplacement.dk