Workshops

Henvender sig især til ledergrupper, Samarbejdsudvalg og HR-funktioner.

Fra Leder til Specialist
En aktiv og involverende indføring i vores grundlæggende koncept om fastholdelse af seniorlederen på arbejdsmarkedet i en ikke-lederstilling. Deltagerne sættes i stand til at afdække hvilke krav, der skal stiles til seniorlederen og til omgivelserne? Hvordan gennemføres processen i praksis? Workshoppen kan indgå i overvejelserne om at gennemføre et sammenhængende forløb.

Livsfasepolitik
Der arbejdes med livsfasepolitik som et strategisk værktøj til at imødekomme forskellige medarbejderes forskellige ønsker og behov livet igennem. Deltagerne indføres i alle livsfaser, men også her med særligt fokus på, hvordan man kan øge trivslen for +50'erne gennem relevantetiltag.

Udvikling af seniorledere
Er der behov for et selvstændigt fokus på udvikling af seniorledere; eller kan de blot indgå i den traditionelle lederudvikling? Workshoppen afdækker med udgangspunkt i deltagernes egen organisation pro et contra.

Seniorudvikling og organisationens kompetencestrategi
På mange arbejdspladser er seniorudvikling ikke indarbejdet i den samlede kompetencestrategi. Ofte er seniordelen defensiv og primært rettet mod fratrædelsessituationen. Workshoppen sætter fokus på, hvordan integrationen kan ske i praksis.

Topledelsen og seniorledere
Trappen skal vaskes ovenfra! Topledelsens holdning til udvikling af seniorledere er afgørende for projektets succes. Derfor er det vigtigt at starte med en afklaring i topledelsen. Workshoppen faciliterer en sådan afklaringsproces.

Kommunikation - om og med seniorledere
En workshop som sætter fokus på den praktiske side af kommunikation om og til seniorer. Eksempelvis hvordan undgås tabuisering?

Nye roller til seniorlederne
Workshoppen fungerer som en styret brainstorm, hvor deltagerne, med udgangspunkt i deres egen organisation, finder alternative og relevante jobroller til seniorer, der ikke længere skal være ledere.

Nedbrydning af tabuer - opbygning af ny virksomhedskultur
En af de største barrierer for seniorlederen ved et skifte fra lederrollen til ikke-lederrollen er de tabuer, der er omkring ændret jobstatus. Workshoppen stiller skarpt herpå; og kommer med praktiske løsninger.