Foredrag

Som inspiration til ledermøder, medarbejdermøder, SU-møder og lignende tilbyder vi målrettede foredrag, der perspektiverer seniorudviklingen. Vores emner strækker sig fra generelle overvejelser til specifikke indlæg om seniorledere.

Fra Leder til Specialist
En introduktion til vores overordnede mission; nemlig hvorledes fastholdes seniorlederen på arbejdsmarkedet i en ikke-lederstilling. Hvilke krav stiller det til den pågældende og til omgivelserne? Hvordan gennemføres processen i praksis?

Vi vil så gerne at du bliver lidt længere
Et causeri over at det er muligt at skabe en tredobbelt win - situation. Ved at fastholde seniorlederen på den rette måde får både seniorlederen, arbejdspladsen og samfundet en synlig gevinst - og mange sidegevinster.

Seniorudfordringen - de klare facts
Nogle gange agerer vi som strudsen - vi stikker hovedet i busken. Derfor kan det være på sin plads at blive præsenteret for nogle facts. Hvis vi bare skuer fem år frem, vil aldringen i samfundet fremstå markant tydeligere - og dermed behovet for at gøre noget; som skulle være gjort for år siden.
 

Livsfasepolitik
At have en seniorpolitik er ikke tilstrækkeligt til at fastholde eller til at få nok ud af sine seniorressourcer. Seniorpolitik er et defensivt værktøj, der primært fokuserer på ansættelsesvilkår. Livsfasepolitik er derimod et fremadrettet strategisk værktøj, der kan imødekomme forskellige medarbejderes forskellige ønsker og behov livet igennem. Alle livsfasergennemgås, men med særligt fokus på, hvordan der kan øge trivslen for +50'erne og dermed effektiviteten for organisationen.

Udvikling af seniorledere
Behovet for og viljen til udvikling stopper ikke ved alder +50. Seniorledere har lige så stort et behov for udvikling som alle andre; og ved at indtænke senioraspektet kan den samlede udviklings palette forstærkes

Portræt af +50
Hvem er de, hvad vil de, og hvordan fastholder vi dem? Der tegnes et portræt af en generation, verden ikke før har kendt, og sætter fokus på, hvad de kan og vil. Få inspiration til, hvordan man bedst møder deres forventninger.

Kommunikation - om og med seniorledere
Man taler om situationsbestemt kommunikation. Måske kan man også tale om erfaringsbestemt kommunikation? Der gives et bud på faldgruber og metoder i kommunikationen med seniorledere.

Work life balance for seniorer
Når der er balance i hverdagen, er der også plads til et interessant og udviklende arbejdsliv og et inspirerende familie- og fritidsliv. Når vi er ude af balance, kan vi ikke prioritere klart. Fornogle i generation +50betyder ubalance, at de vælger at forlade arbejdsmarkedet, selv om der er behov for deres ressourcer. Hvilke red-skaber skal der til for at øge trivslen og genskabe balancen i hverdagen?
 
Seniorudvikling og talentudvikling
Udvikling af seniorer og talenter er ikke hinandens modsætninger. Tværtimod er der god synergi i at samtænke udviklings-processerne. Udover at de unge talenter og seniorerne kan give hinanden meget arbejdsmæssigt; kan seniorerne også hjælpe talenterne på vej.

Seniorlederen - en pestilens for sig selv og sine omgivelser?
Et lettere provokerende indlæg om seniorlederens selvopfattelse - eller mangel på samme. Og omgivelsernes ditto!
 
"Se-mig-generationen" og seniorlederen - en fremadrettet alliance
Den nye unge generation er på vej ind på arbejdsmarkedet. Den har store forventninger til sig selv og endnu større til omgivelserne. Det vil givetvis blive en udfordring for dem selv og deres kommende kolleger. Måske vil seniorlederne være i stand til at bygge bro?
 
En prioriteringsudfordring: seniorsamtalen eller fædreorlov?
Kan man godt have samme alder med forskellige fødselsår? Ja, sådan ser den nye seniorgeneration ud. Virkelighedens verden byder på, at fødselsattesten ikke længere bestemmer den enkeltes livssituation - som medarbejderen, der oplevede at blive indkaldt til seniorsamtale på sin arbejdsplads; mens han var på orlov med sin nyfødte.