Andre ydelser

I tilknytning til vores procesydelser tilbyder vi en række ydelser, der kan indgå i den beslutningsproces, som går forud for en aktiv seniorudvikling. Ydelserne henvender sig primært til topledelsen og HR - funktionen.

Analyser
Som en selvstændig del af vores samlede koncept tilbyder vi at gennemføre interne analyser, som danner grundlag for beslutninger på seniorlederområdet. Det drejer typisk om fire faser:

1. Dataindsamling: Relevante, tilgængelige kvantitative og kvalitative data indhentes typisk via HR-funktionen og samles i en strukturanalyse, som blandt andet indeholder aldersfordeling, anciennitetsfordeling, stillingsstruktur, vilkår etc.

2. Kvalitetssikring: Gennem en dialog med ledelsen og HR-funktionen sikres, at konklusionerne fra strukturanalysen er relevante.

3. Indsatsområder: Sammen med ledelsen og HR-funktionen identificeres relevante indsatsområder for organisationen i relation en sammenhængende udvikling.

4. Løsningsforslag: Forskellige løsningsforslag drøftes med ledelsen og HR-funktionen.
 

Forandringsstøtteplaner
Når en organisation overvejer at gennemføre tiltag som Fra Leder til Specialist, er det vigtigt på forhånd at gøre sig klart hvilke aktiviteter, der skal gennemføres, og hvordan organisationen i øvrigt bliver påvirket. Vi tilbyder i samarbejde med ledelse og HR- funktion at opstille praktiske forandrings-støtteplaner, som sikre en friktionsfri proces.


Vilkår og aftalegrundlag for senior-ledere
Når organisationen igangsætter fundamentale tiltag for seniorer, er der ofte behov for ændrer i rammevilkårene. I samarbejde med personalejurister tilbyder vi rådgivning om opstilling og justering af vilkår og aftalegrundlag, således at de bedst muligt understøtter målene i senioraktiviteterne sammen med målene for organisationen.


Kommunikationsplan
Ved fundamentale ændringer for en så synlig personalegruppe som seniorledere er kommunikation en afgørende disciplin. Vi tilbyder rådgivning og praktisk hjælp til håndtering heraf. Lige fra nyhedsbreve til udarbejdelse af kommunikationsstrategi - og alt det, der ligger herimellem.