Arbejdsglæde

En mindre grossist virksomhed i Danmark ønskede at udvikle deres interne kommunikation. Direktøren var optaget af at alle værdsatte hinanden i hverdagen. Værdsættelse blev temaet for den kommende udviklingsproces.

I samarbejde med direktøren, blev der udviklet en plan for de væsentligste emner, der var knyttet til værdsættelse i deres hverdag.

 

Planen var delt i 5 etaper:

1:afklaring af individuelle læringsmål

2:samlet eftermiddag med temaet værdsættelse

3:jobrotation internt i virksomheden

4:samlet eftermiddag med fokus på sammenhæng  / kommunikation i virksomhedens flow

5: opfølgning

 

Forløbet startede med, at direktøren talte med samtlige medarbejdere, om hvilke ønsker de hver især havde til dette forløb, samt hvordan de kunne se den viden anvendt i hverdagen efterfølgende. Dette gav anledning til, at Direktøren fik et bredere syn på nogle af de udfordringer hver enkelt medarbejder sad med.

 

Derefter var alle samlet 1 eftermiddag. Denne eftermiddag var temaet ”værdsættelse”. Direktøren blev interviewet om hvorfor han synes det tema var så væsentligt. Medarbejderne blev meget berørte og glade, da de konkret hørte hvordan Direktøren værdsatte og så dem allesammen - så dem som de dygtige og kompetente medarbejdere de var.

 

Efter denne eftermiddag var der i virksomheden planlagt et mindre rotationsforløb. Målet med dette var, at alle skulle få et grundigt kendskab til hinandens arbejdsfunktioner og få en større forståelse af, hvorfor der var forskellige behov knyttet til hver enkelt funktion.Derefter var alle samlet igen en eftermiddag, hvor rotationsforløbets læring blev omsat til konkrete handlinger, der skulle understøtte sammenhængen i virksomhedens flow.

 

Der var planlagt opfølgning 3 formiddage fordelt over 3 måneder. Denne opfølgning sikrede at den værdsættende adfærd i virksomheden blev til hverdags handlinger. Dette er lykkedes. Virksomheden var godt fungerende før – Den er nu blevet meget velfungerende med en positivt samlet medarbejdergruppe, der ihærdigt arbejder efter et fælles mål for deres arbejdsplads. Og det er synligt i alles handlinger i hverdagen.

 

Dette flotte resultat er lykkedes, fordi alle har taget det personlige ansvar på sig, der var deres. Min opgave har været at designe forløbet, og sørge for at forskellige arbejdsmetoder tilgodeså at temaet ”værdsættelse” kunne blive levende i organisationen efterfølgende.

 

Dette forløb har efterfølgende ført til, at jeg nu samarbejder med virksomheden om strategisk kompetenceudvikling. Der bliver set på virksomhedens samlede kompetencebehov og hvilken individuel kompetenceudvikling det vil føre med sig for medarbejderne.

THRANE proaktiv - personlig - proces. Frederikshave 24, 1. tv, 3400 Hillerød. Telefon: 3025 4290. www: thraneproces.dk. Mail: imt@thraneproces.dk