Værdigrundlag

Værdierne er baseret på at være den troværdige og professionelle samarbejdspartner i udviklingen af virksomheder og medarbejder. Dette skal ske ud fra en helhedsforståelse, hvor der skabes en sund virksomhed i vækst uden spild i alle processer og afdelinger og med kunden i centrum. Dette skabes gennem ansatte, der har et højt kompetence-niveau og handler professionelt.

Værdierne i Østleans arbejde er:

  • Helheder – at ”gå rundt om” hele virksomheden, analysere og se muligheder.
  • Udvikling – at skabe forbedringer og vækst for virksomheden og medarbejderne.
  • Respekt – at tage udgangspunkt i den enkelte virksomheds metoder, værdier, vision og mål samt den enkelte medarbejders kompetencer og værdier. 

Metoderne der understøtter Værdierne i Østleans arbejde er kendetegnet ved, at der ikke kun opereres med ”her-og-nu”-løsninger og -resultater, men der arbejdes med en proces, hvor kompetencer udvikles, opgaver uddelegeres og ledelsen leder ud fra en kultur, der skaber langsigtede resultater for både virksomheden og de ansatte.

Lean går ud på at fjerne al spild, men for at det skal have den rigtige effekt set i forhold til hele virksomheden, skal det foregå på den rigtige måde. Det kan sammenlignes med, når et menneske vejer for meget og skal tabe sig for at nå sin ideal-vægt – det er ikke svært at tabe sig, men det er svært at holde vægten. For at få et resultat, der er holdbart i længden, er det nødvendigt med en livsstils- og en holdningsændring.

Sådan er det også, når en virksomhed skal nå sin ideal-vægt. Medarbejderne skal trives i arbejdet med at slanke sig som virksomhed, og de må ikke miste arbejdsglæden. Derfor er det vigtigt at arbejde med udvikling ud fra et helhedssyn så der er fokus på såvel effektivitet, kvalitet og trivsel.

Kurt Hansen, Østlean Aps, Ydingvej 44, 8752 Østbirk, kurt@oestlean.dkwww.oestlean.dk+45 27 50 32 41