Virksomhedsprofil

Humanagement tilbyder:

LEDERRÅDGIVNING:

 • Rådgivning og sparring på leder og toplederniveau - med fokus på alternative indfaldsvinkler og løsningsmuligheder
 • Lederpersonlighedsudvikling
 • Psykologisk karriererådgivning

KURSER:

 • Karriere- og livsplanlægningskurser
 • Personlighedsudviklingskurser

STRESSHÅNDTERING:

 • Rådgivning og kurser omkring forebyggelse og håndtering af stress
 • Behandling af stress

OPSIGELSER:

 • Rådgivning omkring forberedelse af opsigelsesprocesser
 • Træning af ledere og ledergrupper i vanskelige samtaler
 • Beredskab og krisehjælp i forbindelse med opsigelser
 • Rådgivning i forbindelse med genplacering

KRISEHJÆLP:

 • Debreifing og krisehjælp - såvel grupper som individuelt

SAMARBEJDE:

 • Håndtering af samarbejdsudfordringer
  • På individuelt niveau
  • På gruppeniveau

Humanagement’s mission er at skabe bedre arbejdsmæssige resultater og mere arbejdsglæde. Dette sker gennem at se på både organisationen og mennesket i organisationen og ikke mindst interaktionen mellem disse to. Efter vores erfaring er det særlig inddragelsen af lederens/medarbejderens grundlæggende psykologiske profil og anvendelsen af ’out-of-the-box’-tænkning, som gør en positiv forskel.  

Humanagement’s primære arbejdsområde er således i krydsfeltet imellem organisationen og mennesket. Vi udfører vores arbejde i forskellige kontekster, både

 • Individuelle samtaler/forløb,
 • Kurser og
 • Gruppesamtaler/forløb. 

Nogle gange bliver resultaterne skabt gennem udvikling og forandringer af klientens personlighed. Andre gange vil de blive skabt igennem indsigt og forståelse, som giver anledning til forandringer i klientens holdninger, adfærd, mål eller arbejdsmæssige vilkår