Værdigrundlag

Det er Humanagement’s opfattelse, at de bedste præstationer og resultater opnås, når der er overensstemmelse imellem på den ene side organisationens og jobbets krav og forventninger og på den anden side personligheden og de personlige mål hos lederen/medarbejderen.

Humanagement’s fokus er derfor både på organisationen og mennesket i organisationen.

Vores måde at arbejde på er derfor i overensstemmelse med såvel de principper og regler, der gælder i en organisation, som den etik og fortrolighed, der er ufravigelig, når man arbejder  personligt med mennesker.

 

Samtidig er det afgørende for os at skabe resultater, der er kendetegnet ved høj kvalitet og tilfredshed. Dette opnås kun ved at være engageret

 

Derfor er de centrale værdier for Humanagement:

  • Kvalitet
  • Engagement
  • Excellence
  • Lønsomhed
  • Glæde
  • Etik
  • Fortrolighed 

I forlængelse af dette har vi altid set tilfredse kunder som den bedste måde at få nye opgaver på.