Spidskompetencer

Humanagements spidskompetence er rådgivning og sparring på leder- og toplederniveau. 

Humanagement kan rådgive lederen både i forhold til en vanskelig ledelsesmæssig situation, en vanskelig situation i privatlivet og i samspillet mellem arbejde og privatliv.

Herudover har Humanagement kompetencer og erfaringer indenfor

  • Lederudvikling, herunder håndtering af menneskelige reaktioner i forbindelse med opsigelser og genplaceringer, både omkring planlægning og forberedelse af processen, gennemførelse af selve processen og håndteringen af reaktioner bagefter
  • Stress, både forebyggelse, håndtering og behandling
  • Debriefing og krisehjælp generelt.