Værdigrundlag

Vores værktøjer afklarer værdier og værdigrundlag så den enkelte og gruppen udvikler dømmekraft, ansvarlighed og mod til at handle. Værdier er forskellige fra menneske til menneske og fra gruppe til gruppe, og vi har derfor udviklet følgende pejlepunkter som er vigtige for os:

  • Respekt for de værdier vores kunder repræsenterer
  • Dialog for at undersøge hvad vores kunder mener og tænker
  • Kompetence for at opnå værdiskabelse for vores kunder og for os

Halmø & Co. Søllingsvej 14, 2920 Charlottenlund. Telefon: +45 2729 2958.
www: halmoe.com. Mail: kristina@halmoe.com